Početna > Javna nabava

Javna nabavaTemeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/ 7, 125/08) obavještavamo vas da ravnateljica i članovi upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Sv. Frane Zadar ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Dom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c.Zakona.


Nabava i montaža profesionalne sušilice rublja u Domu za odrasle osobe sv. Frane Zadar

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
DokumentacijaPoziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na adaptaciji (izmjena podova)

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Poziv za dostavu ponuda
Upute ponuditeljima
TroškovnikPlanovi nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018.
Plan nabave za 2019.
Plan nabave za 2018.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2017.
Plan nabave za 2017.
Konačni plan nabave za 2016.
Plan nabave za 2016.
Plan nabave za 2015.
Plan nabave za 2014.
Plan nabave za 2013.
Izvješće o izvršenju ugovora JN za 31-12-2012.
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa temeljem čl.13.st.1. Zakona o javnoj nabavi
Plan nabave za 2012.
ZAHTJEVI
FOTOGALERIJA
VIDEO
PRESS CLIPPING
AKTIVNOSTI
VOLONTERI
ZAHVALJUJEMO
VODIČ